رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه کارمزد نمایندگان از محل فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کاهش نیافته است، گفت: ۶ درصد از هزینه بیمه نامه مذکور، مربوط به کارمزدها است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالناصر همتی گفت: کارمزد نمایندگان بیمه از محل فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کاهش نیافته است..." />