سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که ۴۱ جایگاه سوخت دولتی در ۱۴ استان روی میز مزایده می رود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، جایگاه سوخت خلخال متعلق به استان اردبیل به قیمت پایه ۱۵ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال؛ جایگاه های سوخت شماره ۴ به ارزش ۱۱۷ میلیارد و ۵۲۲ میلیون..." />