سرخه – رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سرخه گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی یک هزار هکتار اراضی شهرستان تحت عملیات کپه کاری قرار خواهند گرفت که تا کنون ۵۰۰هکتار آن به اتمام رسیده است. حمید رضا همتی در حاشیه بازدید از ییلاقات روستای اروانه سرخه و در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به..." />