سمنان- مشاور سازمان بهزیستی، گفت: متاسفانه در ایران به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۲۷۰ نفر زندانی هستند که این امر در قیاس جهانی که به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۱۴۰ زندانی است، رقمی بالایی محسوب می شود. به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی چلک صبح پنج شنبه در همایش خانواده و سلامت اجتماعی در سمنان..." />